پرایمر T70
پرایمر برای آماده سازی سطح زیر کار، جهت نصب سنگ آنتیک بر روی دیوارهای گچی...
Read more
چسب کاشی T2000
چسب کاشی ملات اختصاصی است که برای چسباندن و نصب کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار می‌گیرد...
Read more
چسب بتن T300
چسب بتن مایع، مایع غلیظ پلیمری با حالت امولسیونی میباشد كه با هدف افزایش چسبندگی بتن...
Read more
چسب بتن T600
...
Read more
چسب کاشی پودری T2000
...
Read more
T900 پودر بندکشی
...
Read more
T800 چسب کاشی خميری
....
Read more